Створюємо власне Web App для Telegram-бота

17 Червня 2024

наступна стаття
Богдан Томчишен

Backend Developer

Богдан Томчишен
Створюємо власне Web App для Telegram-бота

Про автора: Богдан Томчишен, бекенд розробник Авіві з багаторічним досвідом створення  кастомних рішень для бізнесу. Розробляв боти різного рівня складності, включно з криптоботами, снайпер-ботами та іншими автоматизованими рішеннями для Телеграм.

Телеграм вже давно вийшов за рамки звичайного месенджера, яким був на початку свого розвитку, та постійно отримує нові корисні можливості. 2022 року в тут з'явився інструмент Web App — своєрідна надбудова для роботи з чат-ботами. З його допомогою компанії отримали можливість удосконалювати свої боти, робити їх функціональнішими та привабливішими для користувачів.

Сьогодні Web App застосовуються для будь якого бізнесу, оскільки за його допомогою можна реалізувати практично будь-яке завдання з IT-розробки:

 • Створення каталогу товарів для eCommerce;

 • Iнструменти для менеджерів;

 • Розробка ігор з повноцінним інтерфейсом та багато іншого.Критпогаманець на Web App

Одним зі завдань для компанії Авіві стала розробкою крипто гаманця з використанням TWA (Telegram Web App). Крипто гаманець дає зручний інтерфейс, за допомогою якого можна зробити депозит на створений гаманець, вивід коштів, створити ордер на обмін, відслідковувати історію ваших транзакцій та ордерів, тощо

bot.png

Під час розробки використовується багато інструментів, а також різні мови програмування, як для бекенд, так і для фронтенд частин. ReactJS та Django — основні складники, на яких базується даний проект. Ця пара дає дуже багато можливостей для реалізації проектів будь якої складності, має велику гнучкість та можливість для масштабування.

Бекенд-частина використовує декілька різних Python-бібліотек, інтеграцію із API бірж, які дозволяють проводити операції купівлі та продажу різних монет. А також основа цього — це робота із блокчейнами за допомогою їх REST API, а саме блокчейну Tron, Ethereum, Bitcoin, Litcoin та Binance-smart-chain.

Як це виглядає у коді?

Код для обробки API endpoint для головної сторінки:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
class StartWebAppAPIView(generics.RetrieveAPIView):
  """
  A `StartWebAppAPIView` class for retrieve information(such as total balance,
  balance by cryptocurrencies and transaction history) about a user and retrieve or create new balances.
  """

  queryset = Profile.objects.all()
  serializer_class = ProfileSerializer
  lookup_field = "telegram_id"

  def get_object(self) -> Profile:
    """ Returns a `Profile object` or creates a new one if it does not exist. """

    object_ = Profile.objects.filter(telegram_id=self.kwargs.get("telegram_id"))
    if object_.exists():
      return object_.first()
    else:
      object_ = Profile.objects.create(
        telegram_id=self.kwargs.get("telegram_id"),
        first_name=self.request.data.get("message", {}).get("from", {}).get("first_name", "No name"),
        last_name=self.request.data.get("message", {}).get("from", {}).get("last_name", "No last name"),
        user_name=self.request.data.get("message", {}).get("from", {}).get("username", "No username"),
        client_language=self.request.data.get("message", {}).get("from", {}).get("client_language", "uk"),
      )

      tokens = Token.objects.all().order_by("priority_level")
      for token in tokens:
        Balance.objects.create(
          profile=object_,
          token=token,
          network=token.network.first(),
          amount=0
        )

      return object_

  def retrieve(self, request, *args, **kwargs) -> Response:
    """
    Returns the user's serialized data, his total balance converted to USDT,
    balance by cryptocurrencies, and his transaction history.
    """

    user: Profile = self.get_object()
    _user_balances: Balance = user.balance_set.all()

    serializer: ProfileSerializer = self.get_serializer(instance=user)

    total_user_balance: float = UserHelper.get_total_balance_in_usdt(user_balances=_user_balances)
    balances_by_cryptocurrencies: list[dict] = UserHelper.get_balances_by_cryptocurrencies(
      user_balances=_user_balances
    )
    transactions_history: list[dict] = UserHelper.get_transaction_history(user=user)

    return Response(
      data={
        "user": serializer.data,
        "user_balance": total_user_balance,
        "token_name": "USDT",
        "cryptocurrency": balances_by_cryptocurrencies,
        "transaction_history": transactions_history
      },
      status=status.HTTP_200_OK
    )

 І до найцікавішого. Ось так виглядає приклад роботи із REST API блокчейну Ethereum:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
class ETHStrategy(BlockchainStrategy):
	def __init__(self, network: str):
  	self._blockchain = Blockchain.objects.get(symbol="ETH")
  	self._network = Network.objects.get(blockchain=self._blockchain, network_type=network)
  	self._network_type = network
  	self._chain_id = self._network.chain_id
  	self.web3 = Web3(Web3.HTTPProvider(endpoint_uri=self._network.url_rpc))

	def create_wallet(self):
  	new_account = self.web3.eth.account.create()
  	return new_account.address, new_account.key.hex()

	def _create_tx(self, from_address: Address, to_address: Address, amount: Decimal) -> dict:
  	tx = {
    	'from': from_address,
    	'to': to_address,
    	'gasPrice': self.web3.eth.gas_price,
    	'nonce': self.web3.eth.get_transaction_count(from_address),
    	'value': self.web3.to_wei(amount, 'ether'),
    	'chainId': self._chain_id,
  	}

  	gas = self.web3.eth.estimate_gas(tx)
  	tx['gas'] = gas
  	return tx

	def send_transaction(self,
           	private_key: str,
           	to_address: Address,
           	amount: Decimal,
           	contract_address: Address) -> str:

  	account = Account.from_key(private_key)

  	try:
    	if contract_address is None:
      	tx = self._create_tx(account.address, to_address, amount)
    	else:
      	token_helper = ERC20TokenHelper(smart_contract_address=contract_address, web3=self.web3)
      	tx = token_helper.transfer(from_address=account.address, to_address=to_address, amount=amount)

  	except ValueError as ex:
    	if 'gas required exceeds allowance' in ex.args[0]['message']:
      	raise TransactionGasPriceTooLow
    	raise

  	signed_tx = self.web3.eth.account.sign_transaction(tx, private_key)

  	tasks.send_broadcast_callback.apply_async(kwargs={'signed_tx':signed_tx.hash,
                    	'raw_tx':signed_tx.rawTransaction,
                    	'wallet_address':account.address,
                    	'network_type':self._network_type},
                  	queue='sending_callback_tasks',
                  	routing_key='apps.api.tasks.sending_callback_tasks')

  	return signed_tx.hash.hex()

У підсумку варто наголорсити, що поява Web App істотно вплинула на розробку Телеграм-ботів та розкрила перед розробниками широкі можливості. І якщо раніше взаємодія з ботом була обмежена стандартними функціями інтерфейсу Телеграм, то тепер застосунки надають повну свободу дій. Тож слід нехтувати такими можливостями: звертайтеся до Авіві за розробкою власного Телеграм-боту, а наша команда втілить у життя будь-яку вашу ідею. 

Схожі статті
Записатись на консультацію

Ми зв'яжемось з Вами протягом 10 хвилин